Advanced Java

ג'אווה היא אחת משפות התכנות החשובות ביותר היום. היא משמשת לתכנות בצד השרת (back end) עם מסגרות J2EE ו- Spring, Struts and Hibernates, Android, Big Data ו- Hadoop. באמצעות Advanced Java תוכל ליצור יישומי אינטרנט מאפס שיכולים להתחבר למסדי נתונים. מיומנויות טובות ב- Java, J2EE (JSP) ו- SQL יעזרו לך לפתח קריירה מצליחה כמפתח תוכנה.

ההבדל העיקרי בין Core Java ל- Advanced Java הוא ש- Core Java משמש לבניית יישומים כלליים ואילו Advanced Java משמש לבניית יישומים ברמה ארגונית.

ג'אווה היא שפת תכנות ברמה גבוהה המסייעת לבנות מגוון יישומים. ג'אווה פופולרית מכיוון שהיא פלטפורמה המספקת תכונות שונות כמו עצמאות, אבטחה, תמיכה מרובת חוטים (multithread support). ישנם שני סוגים של Java כמו Core Java ו- Core Java. Advanced Java מכסה את מושגי היסוד בשפת התכנות Java. מצד שני, Advanced Java היא הרמה הבאה אחרי Core Java.

מה זה Core Java

Core Java מתמקדת בעיקר בבניית יישומים כלליים. המהדורה הרגילה של Java (J2SE) מסווגת כ- Core Java , מכסה בעיקר מושגי תכנות מונחי עצמים. עמודי התווך העיקריים של OOP העיקריים הם אנקפסולציה, ירושה, הפשטה ופולימורפיזם. 

  • אנקפסולציה – משלב נתונים ושיטות ליחידה אחת.
  • ירושה (Inheritance )- מאפשר שימוש ב-class שנוצרה כבר בלי לכתוב את הקוד מההתחלה, משפר את היכולת לשימוש חוזר בקוד.
  • פולימורפיזם – מאפשר כתיבת קוד באופן בו אובייקט יכול להתנהג במספר דרכים.
  • הפשטה – מאפשרת לכתוב את הקוד באופן שמסתיר את פרטי היישום כדי להפחית את המורכבות.

Core Java מסייעת ביישום המושגים לעיל בעת פיתוח תוכנה.

בנוסף, Core Java מכסה מושגים כמו swing, AWT, threading ו- collections. Swing ו- AWT עוזרים בבניית ממשקי משתמש גרפיים חזקים (GUI). יתר על כן, threading מאפשרת ביצוע תהליכים מרובים בו זמנית בעוד collections מאפשרים לתפעל קבוצת אובייקטים. בסך הכל, Core Java מכסה את כל המושגים הבסיסיים של שפת תכנות Java.

מה זה Advanced Java

Advanced Java היא הרמה מעל Core Java, והיא מכסה מושגים מתקדמים יותר כמו טכנולוגיות אינטרנט וגישה למסדי נתונים. המהדורה של Java Enterprise (J2EE) מסווגת כ- Java Advanced. 

Advanced Java מכסה מספר נושאים. JDBC מייצג קישוריות מסד נתונים של Java. זהו ממשק API רגיל של Java לבניית קישוריות עצמאית בין היישום מבוסס שפת Java לבין מסדי נתונים כמו MySQL, MSSQL ו- Oracle. בנוסף Servlets ו- JSP מאפשרים פיתוח יישומי אינטרנט דינמיים. יתר על כן, שירותי אינטרנט של Java עוזרים בבניית שירותי SOAP ושירותי אינטרנט RESTful. הם מספקים פלטפורמה משותפת ליישומים לתקשורת זה עם זה.

לסיכום

Advanced Java תלויה ב- Core Java. כתוצאה מכך, לא ניתן לפתח יישומים המשתמשים ב-Advanced Java ללא ידיעת Core Java. ההבדל העיקרי בין Core Java ל- Java Advanced הוא ש- Core Java משמשת לבניית יישומים כלליים ואילו Advanced Java משמשת לבניית יישומים ארגוניים ומכסה מושגים יותר מתקדמים.